Wat vinden de partijen?

Op korte termijn moeten er nachtbussen komen in het Westland.

Eens.

CDA - CDA Westland vindt een gemakkelijke en goede verbinding met de steden om ons heen heel belangrijk. CDA Westland wil een goed en bereikbaar wegennetwerk en openbaar vervoer; nachtbussen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Samen met buurgemeenten wordt steeds gekeken waar het OV verbeterd kan worden, en de komst van een lightrailverbinding kan hier ook aan bijdragen.

Westland Verstandig - Nachtbussen waren er ooit, maar die zijn afgeschaft. Wij vinden dat bij een deugdelijk openbaar vervoer in Westland ook geregeld nachtbussen moeten rijden. De gemeente dient dit op te geven in het Vervoersplan van de MRDH. Waarom in Den Haag wel en hier in Westland niet. Die ongelijkheid moet direct ongedaan gemaakt worden. Dus geregeld nachtbussen. Zeker op de donderdagen tot en met de zondagen.

LPF - Bij het ontbreken van een bruisend nachtleven in Westland zelf, trekken veel jongeren in het weekend naar steden als Den Haag en Rotterdam. Het openbaar vervoer stopt vaak ’s nachts, rijdt niet overal naar toe enz. De nachtbus is een dus een uitstekend instrument voor Westland.

GemeenteBelang Westland - GBW vindt het belangrijk dat jongeren die in het weekend in Den Haag, Delft of Rotterdam gaan stappen veilig thuis kunnen komen. Daarom zou op z’n minst zaterdag tussen één en half vijf een nachtbus tussen de grote dorpen in Westland en de steden moeten rijden. ’n Nachtbus is overigens niet alleen voor jongeren een uitkomst. Nu moeten we ons allemaal na een avondje theater met daarna ’n afzakkertje haasten om nog de laatste tram of bus naar Westland te halen.

VVD - Westland moet goed bereikbaar zijn. Niet alleen met de auto, maar ook met het openbaar vervoer én niet alleen overdag, maar ook in de avonduren en in de nacht. Als het aan De Westlandse VVD ligt, moet je altijd binnen 40 minuten met het OV in Den Haag of Rotterdam kunnen zijn. De gemeente Westland heeft het op dit gebied echter niet alleen voor het zeggen. Er wordt samengewerkt en er worden samen beslissingen genomen met omliggende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook wordt er in dit geval natuurlijk gekeken naar vraag en aanbod. De Westlandse VVD zal zich in ieder geval ook de komende jaren inzetten voor goede bereikbaarheid, waarbij ook de wensen van de jongeren in het oog gehouden worden. Alleen zo behouden we de Westlandse jongeren voor onze gemeente. 

GroenLinks - Goed openbaar vervoer is essentieel voor de bereikbaarheid van het Westland en draagt bij aan de mobiliteit van jongeren. Nachtbussen zouden daar prima inpassen. Er moet dan wel eerst goed gekeken worden op welke routes en welke dagen hier behoefte aan is.

D66 - Al jaren spant D66 zich in om nachtbussen te laten rijden tussen Westland en de omliggende stations om ons heen (Delft, Rijswijk, Den Haag & Rotterdam). In Westland rijden al twee nachtbussen (naar Den Haag en Rotterdam), maar dat moeten er meer worden die door meer dorpen rijden en ook op andere avonden dan de zaterdag.

FvD - Als hier animo voor is dan wel anders niet.

Oneens.

CU-SGP - Fractie CU-SGP is hier geen voorstander van. Overmatig alcoholgebruik is slecht, zeker voor jonge mensen. Inzetten van nachtbussen bevorderen dat jongeren meer kunnen drinken.  De ChristenUnie-SGP Westland is voor een stevige aanpak van alcoholmisbruik

PvdA - Dat zou mooi zijn maar waar naartoe? De interesse van jongeren veranderen al snel. Van HvH naar Den Haag naar Rotterdam terug naar HvH en nu weer Rotterdam. De strandtenthouders in Hoek van Holland laten zomers een bus rijden maar voor de vervoersmaatschappijen is er geen rendabele lijn te bedenken. Extra geld (van het rijk en de provincie) zal eerder naar betere ontsluiting van de dorpen met OV gedurende de dag gaan.

 

Geen informatie van ontvangen. 

-