Wat vinden de partijen?

In het Westland moet meer proactief beleid voor eenzame ouderen komen.

Eens.

CDA - CDA Westland wil dat de aanbevelingen van de ouderenbond KBO-PCOB waar mogelijk opvolgen bij nieuw beleid, zoals het pro-actief benaderen van eenzame ouderen, maar ook jongeren; een groep waar eenzaamheid sterk bij toeneemt.

Westland Verstandig - Er moet meer proactief beleid komen voor eenzame ouderen. Tot nog toe wordt wel inzet gepleegd door de gemeente, maar of dat efficiënt is, vragen wij ons af. Wij zijn voorstander van het geven van meer uren aan huishoudhulpkrachten en thuiszorgkrachten die de betreffende situatie goed kennen en tijd moeten hebben voor het drinken van een bakkie. Wellicht dat daaruit dan bepaalde behoeften van de betreffende inwoner afgeleid kunnen worden en dan zou Vitis met haar vrijwilligers kunnen inschuiven. Door alleen maar vrijwilligers te laten bellen per telefoon of te laten aanbellen, wordt de eenzaamheid niet weggenomen. Voorts lijkt het goed om alle gelden die van het Rijk verkregen worden om de eenzaamheid te bestrijden ook voor dat doel in te zetten en niet voor andere doelen.

LPF - Er zijn al veel goede initiatieven vanuit onder meer Vitis Welzijn, maar meer proactief beleid voor eenzame ouderen is zeker een meerwaarde. Neem hierbij ook de grote groep ouderen met dementie.

GemeenteBelang Westland - Eenzaamheid is van alle tijden. Maar in deze tijd van corona en van individualisme is dit meer dan ooit een probleem. Eenzaamheid is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. GBW zet actief op het tegengaan van eenzaamheid door het met elkaar in contact brengen van mensen. Daarvoor vergroten en benutten we de maat­schappelijke meerwaarde van clubs, verenigingen en stichtingen. De ouderen­bonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. We stimuleren dat nieuwe woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen zelfstandig thuiswonen en wonen in een verpleeghuis te overbruggen. Daarbij geven we prioriteit aan kleinschalige initiatieven en projecten in de vertrouwde omgeving en nabij bestaande voorzieningen. GBW ondersteunt en stimuleert vernieuwende (particuliere) initiatieven waar aandacht is voor zorg, maatschappelijke ondersteuning en recreatie/ontmoeting.

VVD - Er zijn teveel mensen, niet alleen ouderen, die zich eenzaam voelen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om daar iets aan te doen. Wat De Westlandse VVD betreft kan de gemeente haar bijdrage hierin leveren door het aantrekkelijker te maken elkaar buiten te ontmoeten, denk hierbij aan bijvoorbeeld jeu-de-boules baantjes in de verschillende kernen, maar ook voldoende bankjes in de buitenruimte. Daarnaast kunnen we hier natuurlijk ook zelf een bijdrage aanleveren door gewoon net even iets vaker naar elkaar om te kijken. 

CU-SGP - Wij vinden dat de gemeente Westland het probleem van eenzaamheid onder ouderen actief oppakt, maar meer kan altijd. De fractie ChristenUnie-SGP is blij met het project Eén tegen Eenzaamheid Westland waarbij, naast de gemeente, ook vele andere maatschappe- lijke partners betrokken zijn. Ook onze fractie is regelmatig aanwezig bij de netwerkbijeenkomsten. Sinds juli 2021 is het Signaalpunt Westland online, om nog meer inwoners die zich eenzaam voelen in beeld te krijgen en te ondersteunen. Ook wij als individuele burgers hebben hierin een taak door om te zien naar elkaar en contact leggen met ouderen in je omgeving.

GroenLinks - Eenzaamheid is een ernstig en groeiend probleem dat niet alleen het sociale, maar ook het fysieke welzijn bedreigt. In het Westland is 42% van de volwassen t/m 64 jaar en 47% van de senioren eenzaam. ‘Westland ontmoet’ organiseert sinds 2017 laagdrempelige ontmoetingen in Westland die het doel hebben eenzaamheid tegen te gaan. GroenLinks Westland vindt zulke ontwikkelingen essentieel voor het Westland. We zullen elk initiatief om eenzaamheid tegen te gaan en ontmoeting te stimuleren ondersteunen. Westlanders hebben een eigen plek nodig in hun kern, waarin ze elkaar kunnen ontmoeten het Huis van de Wijk in Rotterdam. Dat kan in scholen die na schooltijd open staan voor verenigingen, in leefstraten die door de bewoners georganiseerd worden, op autoloze pleinen en in buurtrestaurants. Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om eigen initiatieven te ontplooien vanuit de behoefte in hun directe omgeving.

D66 - Je wilt zo veel als mogelijk eenzaamheid bij ouderen voorkomen. Hierin moeten we als gemeente samenwerken met organisaties zoals Vitis om dit te voorkomen. Tegelijkertijd hebben ouderen en familie hierin ook een verantwoordelijkheid. 

PvdA - Ja, PvdA Westland vindt dat eenzame ouderen zeker meer aandacht moeten krijgen, vooral in de tijd waar we nu in leven. Eenzaamheid geeft een hoger risico op voortijdig overlijden. We kunnen hier als gemeente zeker proactief meer in betekenen door meer buurthuizen en wijkverenigingen.

FvD - Ja, eenzaamheid is een fenomeen wat in een sterk geïndividualiseerde maatschappij helaas voorkomt. Laten we proactief kijken naar hoe we mensen (niet alleen ouderen) uit een sociaal isolement kunnen halen. De gemeente heeft hier zeker een rol in te vervullen.

Oneens.

 - 

Geen informatie van ontvangen. 

-