Wat vinden de partijen?

In het Westland moet meer bescherming komen voor de kleinere tuindersbedrijven.

Eens.

CDA - CDA Westland vindt dat onze glastuinbouw van wereldbelang is. Onze ‘Groene Parels’, innovatieve bedrijven die geworteld zijn in Westland met een goed werkgeverschap, geven we de ruimte om te groeien; dit kunnen ook kleinere bedrijven zijn.

Westland Verstandig - Wij zijn het met de stelling eens dat ten onrechte allerlei maatvoeringen in het bestemmingsplan voor wat betreft tuinbouwbedrijven worden aangehouden. Een bedrijf zou 15.000 m2 moeten zijn, wil het levensvatbaar zijn, maar dat is al lang niet meer juist. We moeten blij zijn met de vele kleinere tuinbouwbedrijven, want dat geeft het Westland de kleur die het nu heeft. Bescherming wil zeggen het faciliteren van eventuele nieuwbouw van het glasareaal, het uitbreiden van de daarbij behorende woningen en het verfraaien van de omgeving. Daar is ons beleid op gericht en ook daar hebben we een plan voor.

LPF - Vanwege het ruimtegebrek in Westland is er voor grote jongens met 10ha, 20 ha in Westland geen plek. Deze grote bedrijven vestigen zich vaak al buiten het Westland en Westland moet veel meer inzetten op de kleine (gespecialiseerde) niche-producten.

GemeenteBelang Westland - GBW zet in op groei van àlle onderdelen van het glastuinbouwcluster en geeft prioriteit aan kwaliteit, nicheteelten en diversiteit. De innovatiekracht van het volledige glastuinbouwcluster moet in Westland voldoende ruimte krijgen. Niet elk product en niet elke tuindersbedrijf is gebaat bij schaalvergroting.  De werkwijze van de kleinere tuindersbedrijven onderscheidt zich van de grote, meer op productie gerichte bedrijven. Ze vullen elkaar aan. De kleinere tuindersbedrijven hebben een onderscheidende wijze van werken. Ze zijn vaak actief in (grote delen van) de hele keten van zaadveredeling tot productie, marketing en (consumenten)verkoop. Ze spelen een cruciale rol om de voorsprong in kennis uit te bouwen, waardoor Westland kan blijven excelleren als toonaangevend cluster van productie, handel, toelevering en logistieke dienstverlening van groenten, fruit en bloemen.

VVD - Het zijn vaak de kleinere (en echte Westlandse) bedrijven die zorgen voor innovaties, kracht én saamhorigheid in Westland. Dit soort bedrijven moeten we koesteren, ook omdat zij vaak echt een band met Westland hebben. Samen met diverse organisaties wordt altijd geprobeerd om aandacht te hebben voor deze kleinere tuindersbedrijven. Het ondernemen moet hen zo makkelijk mogelijk worden gemaakt, dat is wat De Westlandse VVD betreft echt een taak voor de gemeente. De gemeente moet zorgen voor goede randvoorwaarden om in Westland te kunnen ondernemen. En natuurlijk mogen we ook de grote bedrijven hierbij niet vergeten. Uiteindelijk zal echter ook de markt hierin een belangrijke rol blijven spelen en dat moeten we niet uit het oog verliezen. 

CU-SGP - De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat er oog is voor de kleinere tuindersbedrijven. De glastuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil hen een goede toekomst bieden, met aandacht voor het behoud van familiebedrijven.

GroenLinks - GroenLinks ziet naar de toekomst toe meer kansen voor specialistische topproducten dan voor massaproductie. Hiervoor is schaalvergroting geen noodzakelijkheid. Expliciete bescherming lijkt nu nog niet nodig te zijn, maar we moeten er wel voor waken dat innovatieve en kleinschalige tuindersbedrijven levensvatbaar blijven.

PvdA - PvdA Westland vindt dat kleine tuindersbedrijven ook gebruik moeten kunnen maken van de subsidies uit Westland Agenda 3. Deze zijn bedoeld om te vernieuwen en duurzamer te werken.

FvD - FVD vindt het belangrijk dat ook kleine ondernemingen worden gesteund. 

Oneens.

D66 - Als tuinders opgekocht worden vanwege de wens om hier woningen te bouwen of vanwege herstructurering is dit een marktaangelegenheid. Hier moeten we ons als overheid niet in mengen. 

Geen informatie van ontvangen. 

-