Wat vinden de partijen?

Het Westland moet actiever beleid voeren in het aantrekken van kleding- en speciaalzaken voor een levendiger centrum van Naaldwijk en/of ’s-Gravenzande.

Eens.

-

 

Oneens.

CDA - CDA Westland staat voor een divers winkelaanbod in alle centra om de levendigheid te stimuleren. Dit kunnen kleding- en speciaalzaken zijn, afhankelijk van de kern. De gemeente zal dit samen met de centrummanager oppakken.

Westland Verstandig - Waarom alleen Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Ook de andere dorpskernen zouden daarin betrokken moeten worden. De gemeente is daar aan beperkingen onderhevig en het concentreren van winkels in bepaalde winkelgebieden in de Westlandse dorpen lijkt een goed uitgangspunt te zijn. Er moeten goede routes komen met een divers winkelaanbod. Winkelen moet weer plezierig worden en op die wijze maak je een aantrekkelijk Westland. Dat zal dan wel in alle dorpen moeten gebeuren omdat anders we slaapdorpen gaan creëren, terwijl het wel van belang is dat in alle 11 dorpen de voorzieningen op peil blijven, maar liefst nog verder worden uitgebreid. Dat kan alleen maar met bloeiende centra.

LPF - De gemeente heeft in beide kernen al veel gedaan. Zowel het (horeca)plein in Naaldwijk als in ’s-Gravenzande zijn mooi opgeknapt en de terrassen (voor Corona) zaten gezellig vol. Ook hebben beide kernen een mooi winkelcentrum. De faciliteiten zijn dus aanwezig. Verder is het vooral een spel van vraag- en aanbod waar de gemeente niet altijd een rol in heeft. Naast Naaldwijk en ’s-Gravenzande wil LPF Westland vooral ook dat de andere wat kleinere kernen een goed winkelaanbod houden. Dit om de saamhorigheid en levendigheid van die kernen ook te waarborgen.   

GemeenteBelang Westland - Een veranderende economie brengt nieuwe problemen met zich mee en vraagt om andere oplossingen. Door toename van de verkoop via internet neemt de winkel­verkoop drastisch af. De ondernemers weten het beste wat gebeuren moet om het tij te keren. Samen met de ondernemers moet het gemeentebestuur daarom aan de slag om het winkelen in de Westlandse dorpen aantrekkelijker te maken. Leegstand is een bedreiging voor een florerend winkelcentrum. Het winkelaanbod in Westland kan meer gericht worden op funshoppen. Een winkelcentrum is aantrekkelijker met meer diversiteit tussen winkels. In de winkelcentra moeten combinaties van recreatie, retail en horeca mogelijk zijn. Daarom geeft GBW, ondernemers de ruimte nieuwe winkel-concepten en kleine evenementen te ontwikkelen.

VVD - De gemeente gaat niet over welke winkels zich waar vestigen, maar de gemeente kan er wel voor zorgen dat het voor winkels aantrekkelijk is om zich te vestigen in Westland. Hierbij valt te denken aan niet te veel en ingewikkelde regelgeving, goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen en een aantrekkelijke buitenruimte. 

CU-SGP - De ChristenUnie-SGP vindt een levendig centrum met een afwisselend winkelaanbod belangrijk. Daarbij is actief beleid vanuit de gemeente vereist. De gemeente heeft wat ons betreft een faciliterende rol. Zij neemt het initiatief om in overleg met het bestuur van de BIZ van het betreffende centrum, MKB Westland en vastgoedeigenaren te komen tot een goede invulling van het winkel- bestand.

GroenLinks - Een divers winkelaanbod is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de centrums. Het beleid van de gemeente zou er op gericht moeten zijn om dit te versterken.

D66 - Als gemeente moeten we de centra van de dorpen van Westland aantrekkelijk maken door deze te vergroenen en aantrekkelijk te maken voor voetgangers. Hiernaast moeten we prettige vestigingsvoorwaarden scheppen voor horeca en andere winkels, zodat zij onze dorpen komen verfraaien. 

PvdA - Westland geeft veel geld aan de BIZ’en (winkeliersverenigingnen) om de centra aantrekkelijk te houden. Voor bijna alle kernen is nu een visie vastgesteld hoe zij er in de toekomst uit moeten gaan zien. PvdA Westland vindt dat er haast gemaakt moet worden met de uitvoering.

FvD - FVD is voor een levendiger centrum in alle kernen.

Geen informatie van ontvangen. 

 -