13. De nieuwe inrichting van dorpskernen moet in meer samenspraak met plaatselijke ondernemers en inwoners.