Wat vinden de partijen?

De nieuwe inrichting van dorpskernen moet in meer samenspraak met plaatselijke ondernemers en inwoners.

Eens.

CDA - CDA Westland heeft goed vertrouwen in Westlanders en de kracht van de samenleving, problemen moeten niet alleen door de overheid worden opgelost. We moeten veel ruimte geven aan burgerinitiatieven en -participatie, bijvoorbeeld via right to challenge (R2C-)initiatieven en hierbij ook als gemeente voldoende te faciliteren.

Westland Verstandig - In ieder dorp zou een centraal plein moeten komen met enige horeca eromheen. In Naaldwijk en ’s-Gravenzande is dat al goed gelukt, maar nu nog in de andere dorpen. Ook Ter Heijde heeft inmiddels een dorpsplein gekregen. Dat voorbeeld dient nagevolgd te worden in Monster, Poeldijk, Honselersdijk, in minder of meerdere mate De Lier, Wateringen, Kwintsheul. Vaak zijn de plaatselijke ondernemers al betrokken bij een en ander, maar wij zijn het met de stelling eens dat er veel meer geluisterd moet worden naar die plaatselijke ondernemers en inwoners. Dat geldt met name voor bijvoorbeeld Wateringen waar wel heel veel plannen zijn, maar waar tot nog toe weinig wordt uitgevoerd.

LPF - Dat is altijd goed! De plaatselijke middenstand bepaald voor een groot gedeelte de uitstraling van de dorpskern. Zij moeten dus zeker meegenomen worden in de besluitvorming van hun dorpskern.

GemeenteBelang Westland - GBW zet er op in dat de gemeente, samen met bedrijven en bewoners, verkent waar kansen liggen op het terrein van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

VVD - Het zijn de plaatselijke ondernemers en inwoners die het beste weten waar een dorpskern behoefte aan heeft en hoe we ervoor kunnen zorgen dat een dorpskern bijvoorbeeld aantrekkelijker wordt. Zij moeten hier dus zeker bij betrokken worden! Goede ideeën van ondernemers en bewoners moeten serieus bekeken worden door de gemeente en indien een idee om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd kan worden, dan moet dit teruggekoppeld worden. 

CU-SGP - De ChristenUnie-SGP is hier voorstander van. De plaatselijke ondernemers en inwoners weten het best wat nodig is voor hun dorpskern.

GroenLinks - GroenLinks is voorstander van actieve participatie trajecten waarbij belanghebbende ondernemers en inwoners al in een vroeg stadium worden meegenomen.

D66 - Ondernemers en inwoners kennen hun dorpen het beste. Samen met hen maken we de dorpen weer een stukje mooier. Dit kan met schouwen van het dorp, maar ook met behulp van participatie. Als gemeente moeten we hierin ondersteunen en de inwoners de ruimte geven om hun ideeën te delen. 

PvdA - Hier is PvdA Westland het helemaal mee eens. De afgelopen 4 jaar zijn er wel visies gemaakt maar is daarbij slecht geluisterd. Een voorbeeld is dat van de inbreng van de winkeliers in Wateringen niets is overgenomen. Toch moeten we niet opnieuw 4 jaar praten over visies maar de mensen betrekken bij de verbeteringen.

FvD - Ja, de gemeenteraad moet de burger betrekken bij besluitvorming middels referenda. De overheid beweegt zich steeds verder weg van de burger, FVD wil die ontwikkeling stoppen en de overheid dichter bij de burger brengen.

Oneens.

 - 

Geen informatie van ontvangen. 

 -