Wat vinden de partijen?

In het Westland moet plaats gemaakt worden voor een HBO of Universiteit.

Eens.

CDA - Het stimuleren en uitbreiden van de Horticampus is een belangrijk speerpunt voor CDA Westland. Het World Horti Center wordt verbonden met MBO- en HBO-opleidingen, wetenschappelijk onderwijs en andere Greenports in Nederland, Europa en de wereld. Op deze manier kunnen Westlandse jongeren ook hier blijven leren en wonen.

Westland Verstandig - Via de Horti Campus zou inderdaad een HBO of universitaire opleiding naar Westland gehaald moeten worden. Wij vinden dat voor wat betreft de Horti Campus belangrijker dan de stenen. Goed hoger onderwijs in Westland zorgt ervoor dat onze Westlandse jongeren dat onderwijs daar kunnen gaan volgen. Goede huisvesting van studenten en goed openbaar vervoer hoort daar natuurlijk bij.

LPF - Het floragebied biedt hiervoor kansen. We hebben de ruimte, de (tuinbouwcluster)kennis en de mogelijkheid om hier mooie ontwikkelingen mogelijk te maken. De gemeente Westland moet zich hier zeker hard voor maken.

VVD - De Westlandse VVD is voorstander van een volwaardige HBO-opleiding in Westland, bijvoorbeeld bij de Horticampus (gecombineerd met wonen). Deze moet dan wel van een toegevoegde waarde zijn voor de Westlandse economie en aanvullend zijn op het al bestaande onderwijs in de regio. Ook voor het techniekonderwijs kan hier ruimte gemaakt worden. 

CU-SGP - De ChristenUnie vindt het belangrijk dat, naast afstudeerrichtingen binnen het MBO gericht op de glastuinbouw, er samenwerking moet zijn met het agrarisch onderwijs en aanverwante sectoren op HBO-niveau.

GroenLinks - Op de Horti campus is hier al voorzichtig een begin mee gemaakt, maar dat mag wat GroenLinks betreft best wel uitgebreid worden. In samenwerking met de HBO’s en universiteiten in Rotterdam, Delft en Den Haag moet het mogelijk zijn om hoogwaardige opleidingsplaatsen te creëren. Hier wordt Westland echt beter van. Niet alleen zijn dit soort opleiding een voedingsbodem voor innovatie, maar het trekt ook nieuwe jongeren van buitenaf aan en geeft de Westlandse jongeren een kans om hier te studeren.

D66 - In de realiteit is dit niet zo makkelijk om te realiseren, toch moeten we ons als gemeente hiertoe blijven inspannen. Zolang er geen definitieve vestiging is, moeten we blijven samenwerken met de hogescholen en universiteiten dichtbij (zoals de Haagse Hogeschool en de universiteit Leiden) en verder weg (zoals de hoger onderwijsinstellingen uit Wageningen) om op bijvoorbeeld het World Horticenter minors en masterclasses aan te blijven bieden om het onderwijs in Westland te versterken. 

PvdA - PvdA pleit hier al 20 jaar voor en elke keer worden kansen gemist. Wij zijn vóór goed onderwijs. Onze nummers 2 en 3 zijn student aan het HBO en Universiteit. Door corona zijn het nu voornamelijk thuisstudies, maar voorheen vroeg het heen en weer reizen altijd wel een planning. Een HBO en/of Universiteit dichterbij zal voor heel veel studenten een ultieme oplossing zijn.

FvD - FVD is voorstander van een onderzoek of hier vraag/markt voor is in het Westland

Oneens.

GemeenteBelang Westland - Het is voor GBW niet noodzakelijk dat in Westland ruimte wordt gemaakt voor een HBO of universiteit. Het is belangrijk dat Horticenter Westland, Westlandse ondernemers en de HBO-/universiteitsinstelling samenwerken in bijvoorbeeld het opzetten van een faculteit ‘Greenport Business School’. Zo’n deelfaculteit kan wat ons betreft ook op de universiteitscampus in Delft of Rotterdam gehuisvest worden. Dan is wel belangrijk dat die campus vanuit Westland met het openbaar vervoer binnen een half uur bereikbaar is.

Geen informatie van ontvangen. 

 -