Wat vinden de partijen?

In het Westland moet een coffeeshop komen.

Eens.

Westland Verstandig - Destijds hebben wij aangegeven dat een coffeeshop in Westland lastig ligt bij onze inwoners omdat het aanvoercircuit nog steeds illegaal verloopt. Het Rijk heeft een aantal pilotgemeenten uitgekozen en Westland heeft niet meegedaan. Daarmee zal een coffeeshop in Westland op korte termijn niet te realiseren zijn. Destijds heeft de meerderheid van de Raad bewust gekozen om niet mee te doen met de pilot. Wat onze partij betreft had dat eventueel gecombineerd kunnen worden met het telen van cannabis voor medicinaal gebruik. Dat laatste staan wij erg voor, omdat veel inwoners baat zouden hebben bij het gebruik van medicinale wiet. Dus als in Westland ook daadwerkelijk wiet geteeld wordt ofwel dat een bedrijf buiten Westland legaal wiet aan de coffeeshop wil leveren, dan kan een coffeeshop er komen en anders lijkt dat te lastig te organiseren en zullen we de plannen even in de koelkast moeten zetten. Op korte termijn wel inzetten op het alsnog telen van wiet in Westland, voor zowel coffeeshopgebruik als medicinaal gebruik en als dat lukt gaan nadenken over een goede plek voor een coffeeshop en de voorwaarden waaronder die geëxploiteerd gaat worden.

GroenLinks - 'Moet’ is een groot woord, maar GroenLinks is zeker niet tegen de komst van een coffeeshop. De gemeente moet een verzoek tot het openen van een coffeeshop objectief beoordelen en zich constructief opstellen richting mogelijke initiatiefnemers.

D66 - We weten allemaal dat er genoeg plekken zijn waar drugs verhandeld worden. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de drugs onbekend is, maar ook dat jongeren eerder in aanraking komen met harddrugs. Een coffeeshop zorgt ervoor dat dit gereguleerd wordt en dat de stap naar harddrugs lastiger wordt. 

PvdA - PvdA Westland staat wel achter dit standpunt. Zo kunnen wij als gemeente het gebruik van softdrugs beter handhaven en coördineren. We moeten een beetje mee gaan met de tijd en dit is nou eenmaal meer de tijd van nu. Wij denken dat het overlast verminderd van de straathandel en door jongeren die een blowtje roken op straat. Zij zullen dit dan sneller doen in de coffeeshop. 

Oneens.

CDA - CDA Westland wil geen coffeeshop in Westland.

LPF - Als LPF Westland hebben we altijd aangegeven dat dit eerst landelijk geregeld moet worden. Het kan niet zo zijn dat je wél mag verkopen, maar niet mag inkopen. Dit is een onwenselijke situatie. Dus coffeeshop in Westland prima, maar dan wel nadat eerst landelijk de regelgeving omtrent coffeeshops goed is geregeld. Anders kan het niet!

GemeenteBelang Westland - In Nederland is het nog steeds voor iedereen verboden om drugs te hebben. Dus ook het kopen en bezitten van softdrugs is strafbaar. GBW wil daarom géén coffeeshop in Westland. Pas wanneer landelijke wetgeving omtrent softdrugs wijzigt moet Westland het coffeeshopbeleid aanpassen. Wat ons betreft doen we dat zeker niet eerder.

VVD - Ondernemerschap juichen we toe, maar de drempel voor de (jeugdige) klanten om aan (soft)drugs te komen moet ook zo hoog mogelijk zijn. Daarnaast zorgen coffeeshops vaak voor overlast voor omwonenden. Mede om deze redenen heeft de fractie van De Westlandse VVD in 2019 tegen een ‘maatschappelijk georiënteerde coffeeshop’ gestemd. Voor een veilig en gezond Westland!

CU-SGP - Wat de fractie ChristenUnie-SGP betreft hanteert de gemeente een streng drugsbeleid en worden coffeeshops niet toegestaan. Gebruik, handel en teelt van soft- en harddrugs moet worden tegengegaan. Daarom zijn wij voorstander van preventieve voorlichting op middelbare scholen over de verslavende en vernietigende werking van drugs, te veel drank, gaming, roken en ‘snel geld’

FvD - Zeker niet! Drugs heeft nog nooit een goede uitwerking gehad op een gemeenschap dus zeker verkoop van soft of harddrugs hoeven we niet te faciliteren in het Westland.

Geen informatie van ontvangen. 

-