3. In het Westland moet ruimte komen voor meer georganiseerde feesten/(disco)clubs.