Wat vinden de partijen?

In het Westland moet er meer geïnvesteerd worden in de veiligheid van personen ‘s nachts op straat.

Eens.

CDA - CDA Westland zet in op een veiliger Westland, ook ’s nachts. Hierbij zullen we in het bijzonder inzetten op de veiligheid van vrouwen en meisjes; initiatieven als Orange the World helpen hierbij. In samenwerking met buurtpreventie wordt gezorgd voor een veilige woonomgeving. We willen behoud van een goed functionerend politiebureau in Westland, en meer inzet op zichtbare wijkagenten.

Westland Verstandig - Voor onze inwoners dient de veiligheid ’s nachts op straat beter geregeld te worden. Meer verlichting op plekken waar dat nodig is en meer toezicht.

LPF - Als LPF Westland hebben we het initiatief genomen om te gaan samenwerken met lokale particuliere beveiligingsbedrijven. Zij rijden ’s nachts al vaak in Westland, kennen de buurt, de hot-spots enz. Ook meer en beter cameratoezicht in de horeca en in de verschillende centra juichen we als LPF Westland toe.

GemeenteBelang Westland - GBW geeft prioriteit aan het treffen van maatregelen als meer (flexibele) camera’s en meer handhavers op straat, die ervoor zorgen dat in Westland mensen ’s avonds en ’s nachts ongestoord de hond kunnen uitlaten of na het sporten veilig naar huis kunnen fietsen. Onveiligheid ontstaat soms ook door verloedering van de openbare ruimte, bijvoorbeeld wanneer de straten kapot zijn of wanneer er vuilnis op straat ligt. Daarom maakt GBW ook geld vrij voor meer onkruidbestrijding en beter groenonderhoud. Het plastic afval hangen we niet langer aan lantaarnpalen, maar dat gaat weer in de (ondergrondse) afvalbakken. 

VVD - Iedere Westlander moet op elk moment van de dag veilig over straat kunnen en plekken waar men zich onveilig voelt, moeten worden aangepakt. De inzet van (flexibel) cameratoezicht en/of betere verlichting kunnen hier aan bijdragen, maar ook zichtbare politie en handhaving. Ook de buurt-whatsappgroepen en buurtpreventieteams dragen bij aan een veiliger Westland en deze moeten dan ook volledig worden ondersteund door de gemeente. Tenslotte mag het nooit normaal worden als je op straat nageroepen, nagefloten of achternagelopen wordt: straatintimidatie moet hard worden aangepakt. 

CU-SGP - De ChristenUnie-SGP is het daarmee eens. Hier ligt ook een rol voor de bewoners zelf door het melden van overlast. Veiligheid begint dichtbij huis, in de wijk. De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent en BOA’s als aanspreekpunt voor bewoners. Zij moeten zichtbaar, actief en betrokken zijn, zowel op straat als op sociale media. Wij willen meer wijkagenten en BOA’s in het Westland. Samen met bewoners, jongerenwerkers en buurtpreventie kunnen we onze wijken veiliger maken.

GroenLinks - GroenLinks wil dat iedereen zich te allen tijde veilig voelt in Westland. Plaatsen en tijden waarop mensen zich onveilig voelen verdienen extra aandacht vanuit de gemeente.

D66 - D66 is een meldpunt gestart om onveilige plekken te vinden binnen de gemeente. De gemeente moet dit (punt) overnemen en de gemelde onveilige straten zo snel mogelijk aanpakken. D66 wil dat er op scholen meer aandacht komt voor straatintimidatie, waarbij we ook specifiek in willen zetten op de educatie van jongens.

PvdA - We zitten nu in een heftige tijd met helaas erg veel grensoverschrijdend gedrag. Als de gemeente hierin kunnen bijdragen door onze straten veiliger te maken, dan moeten wij hier zeker in investeren. Niemand hoort zich onveilig te voelen en zeker niet in zijn of haar vertrouwde gemeente. 

FvD - Het is voor FVD belangrijk dat mensen zich veilig voelen in het Westland, dag en nacht. FVD is dus voor investeringen om criminaliteit en overlast tegen te gaan.

Oneens.

 - 

Geen informatie van ontvangen. 

-