Wat vinden de partijen?

In het Westland moeten meer plekken komen voor groenvoorzieningen zoals de Wollebrand en het Prinsenbos.

Eens.

CDA - CDA Westland wil een betere kwaliteit en meer groen in de buitenruimte, qua bomen, plantsoenen, struiken en bermen. Er is budget nodig voor het uitvoeren van de groenvisie. Daarnaast zetten we in op een beter en netter onderhoud van het gemeentelijk groen. Er moet voldoende ruimte zijn voor initiatieven op het gebied van onderhoud of uitbreiden van groen.

Westland Verstandig - Meer groen staat bij Westland Verstandig hoog op de prioriteitenlijst. Ook hier weer meer mogelijkheden en kansen benutten. De Wollebrand en het Prinsenbos zijn natuurlijk maar twee gebieden, maar de Poelzone, de Zwethzone en mogelijke verbindingszones tussen strand en de rest van Westland zijn in ontwikkeling. Daarnaast moet er in en rond de dorpen veel meer groen komen. De tuinbouw is belangrijk voor Westland, maar willen we de tuinbouw op termijn houden, dan zullen we veel meer aandacht aan bijkomende zaken zoals groen, wonen etc. moeten gaan besteden.

VVD - Voldoende groen vinden wij belangrijk voor een prettig leefklimaat. Groenvoorzieningen, vergelijkbaar met de Wollebrand en het Prinsenbos, zijn niet alleen prettig om even te ontsnappen aan de drukte van de dorpskernen, maar het zijn ook mooie plekken waar jongeren bij elkaar kunnen komen in hun vrije tijd of waar we evenementen of activiteiten kunnen organiseren. Gelukkig beschikken we in Westland over prachtige stranden, maar voldoende groen is ook belangrijk. Samen met de Westlanders willen we de meest versteende gebieden in kaart brengen en op basis van urgentie willen we deze vergroenen.

CU -SGP - De ChristenUnie-SGP vindt dat er meer plekken voor groen moeten komen, indien mogelijk. Wij zijn blij met de uitbreiding van het Prinsenbos. Ook als inwoners van Westland hebben wij hierin een verantwoordelijkheid door onze tuinen te vergroenen: steen eruit, groen erin. Wij stimuleren de aanleg van tiny forests, zoals in Maasdijk recent is aangelegd.

GroenLinks - Het is in Westland slecht gesteld met de groenvoorzieningen, dit is zowel een probleem voor de natuur als voor de mensen. GroenLinks wil inzetten op verbinden van losse groengebieden met uitgebreide groene zones. Dit
zorgt voor verbinding tussen recreatiegebieden, met extra mogelijkheden voor skaters, fietsers en wandelaars. We ondersteunen de plannen voor Tiny Forests, met ten minste een Tiny Forest per kern, en het liefst in de buurt van een school. Ook in de wijken willen we veel en gevarieerd groen, zodat kinderen prettig buiten kunnen spelen en het hen uitnodigt om buiten te wandelen en te sporten. De gemeente geeft het goede groene voorbeeld met initiatieven gericht op groene daken, bijenvriendelijke beplanting en dergelijke.

D66 - Zeker mee eens, maar meer nog: groen moet voor iedereen bereikbaar zijn. D66 hanteert de volgende regel: vanuit elk huis moeten er minimaal 3 bomen zichtbaar zijn, elke wijk moet minimaal 30% bladerdek kennen en vanuit elk huis moet er een openbare groenvoorziening zijn op maximaal 300 meter. 

PvdA - Helemaal mee eens. In het Westland moeten er meer groenvoorzieningen komen en blijven. PvdA Westland kan het niet vaak genoeg zeggen dat dit hoort bij gezond en plezierig wonen. De natuur is wat ons in leven houdt. Het is onze plicht om haar ook in leven te houden. 

FvD - Absoluut, wij zijn nu de minst groene gemeente van Nederland. Geen titel waar we trots op kunnen zijn. Daarom pleiten we voor oog hebben voor natuur bij het bouwen van nieuwe woonwijken en zoveel mogelijk natuurspeeltuinen. Kinderen verdienen het om op te groeien in een groene omgeving.

Oneens.

LPF - Plekken zoals de Wollebrand en het Prinsenbos zijn natuurlijk hartstikke mooi en het zou ook mooi zijn als daar nog meer locaties aan worden toegevoegd. Echter de locaties in Westland zijn gewoon schaars. We willen ook allemaal wonen, werken en het glastuinbouwcluster de ruimte geven die het nodig heeft. Daarom moeten we misschien als gemeente ook niet perse meer kwantiteit willen, maar misschien meer kwaliteit als het gaat om groenvoorzieningen.

GemeenteBelang Westland - De kuststrook, het Staelduinse Bos, de Wollebrand, de Zwetzone en Poelzone, de Zeven Gaten, het Prinsenbos, het Hofpark, stuk voor stuk voorbeelden van prachtige natuurgebieden in de glazen stad Westland. Wij vinden het vooral belangrijk de kwaliteit van deze natuurgebieden op orde te houden, waarbij er een goede balans moet zijn tussen natuurbescherming en ‘open voor recreatie’. GBW is voorstander van een ‘groen­route Westland’ waarbij de parken en natuurgebieden in Westland door aantrekkelijke en bovenal veilige fietsroutes met elkaar worden verbonden.

Geen informatie van ontvangen. 

 -