7. De gele afvalzakken in het Westland voor afvalscheiding hebben het gewenste effect.