Wat vinden de partijen?

De gele afvalzakken in het Westland voor afvalscheiding hebben het gewenste effect.

Eens.

LPF - Het ligt eraan welk effect je beoogde met de gele zakken. Mooie(re) leefomgeving is er niet van gekomen. Veel mensen vinden de gele zakken géén gezicht en pleiten voor bv. meer (ondergrondse) containers. Dit kunnen wij ondersteunen. Het zou ook mooi zijn als er meer (ondergrondse) containers gerealiseerd kunnen worden. Máár wat veel mensen niet weten is dat de gele zakken wél het gewenste effect hebben om het afvalscheiden. Er wordt heel veel plastic apart opgehaald van het restafval, wat een ontzettend financieel voordeel oplevert omdat restafvalverbranding veel duurder is dan plasticafvalverbranding. Ook voor het milieu heeft het het gewenste effect, dus wat dat betreft hebben de gele zakken al bewezen nut.

CU-SGP - De ChristenUnie-SGP Westland vindt het te vroeg om hierover een definitieve uitspraak te doen, maar uit een eerste evaluatie blijkt dat er meer PBD-afval wordt ingezameld.

D66 - Doordat we als gemeente nu aan voorscheiding doen, realiseren we ons beter hoeveel verpakkingen we eigenlijk verbruiken. Het is goed om hier kritisch over na te denken. Op veel plekken worden de zakken netjes opgehangen op de juiste momenten, er zijn plekken waar dit nog aandacht behoeft. Daar moeten we als gemeente en inwoners aan werken. 

Oneens.

CDA - De huidige manier van afvalverwerking is mede gebaseerd op het bewust maken van Westlandse inwoners van de hoeveelheid plastic afval die we hebben. Dat past bij onze duurzaamheidsgedachte.  Om de huidige ergernissen over de palen met zakken te verminderen zet CDA Westland daarom in op beter gebruik van de ondergrondse containers en het inbouwen van sensoren, zodat de afvalverwerker direct weet wanneer de container vol zit. Als echter blijkt dat deze vorm van afvalverwerking niet past bij onze gemeente, dan moet er op termijn gezocht worden naar een ander systeem. 

Westland Verstandig - Wij zijn fel gekant tegen de afvalzakken. Wij willen nascheiding en scheiding machinaal door de afvalverwerker. Geen zakken maar bakken en wij willen als we daar de kans voor krijgen na de verkiezingen direct overschakelen naar nascheiding, dat wil zeggen alles in 1 bak en liefst ondergronds inzamelen en laten sorteren door de afvalverwerker. Dat geeft ook een veel beter resultaat omdat nu er heel veel plastic toch weer verbrand wordt omdat dat niet recyclebaar is en er niet goed gescheiden wordt. Andere gemeenten zijn ons daarin voorgegaan en hebben heel snel de gele afvalzaken afgeschaft.

GemeenteBelang Westland - Afvalscheiding van plastic, blik en drinkkartons (het PBD-afval) is een goede zaak, maar kunnen we veel beter aan machines overlaten dan aan de mens. Nascheiden door machines is de toekomst. Er zijn tenslotte steeds meer afvalscheidings­installaties die tot een hogere opbrengst van herbruikbare materialen komen dan bij het scheiden door bewoners. Wat GBW betreft wordt daarom gekeken wanneer nascheiden van het afval in Westland kan worden ingevoerd. Afvalcontainers in Westland zijn zo veel mogelijk ondergronds, ze vermalen direct en geven aan wanneer ze vol zijn en geleegd moeten worden. GBW zet zich er ook voor in dat de rotzooi op straat bestreden wordt door zwerfvuil en andere vervuiling snel op te ruimen.

VVD - Het is goed dat de gemeente haar inwoners stimuleert om hun afval te scheiden. De gele afvalzakken aan de lantaarnpalen zorgen echter voor irritatie bij de inwoners van Westland: de zakken dragen niet bij aan een mooiere en schonere leefomgeving en zorgen soms ook voor slechte zichtsituaties. Dat betreuren wij en daarom moet er gekeken worden naar andere oplossingen. 

GroenLinks - GroenLinks is voorstander van voor-scheiding van afval omdat dit ons allemaal er meer bewust van maakt hoeveel afval we produceren. Het scheiden en hergebruiken van afvalstoffen is goed voor het milieu, maar minder consumeren is nog beter. Het huidige beleid met de gele afvalzakken heeft op het gebied van bewustwording zeker het gewenste effect, maar het oogt slordig in het straatbeeld en levert overlast door geblokkeerde stoepen. GroenLinks zou meer willen inzetten op containers waar mensen zelf hun gele zakken kunnen brengen. Er moeten meer containers komen, dichterbij de mensen en de containers moeten vaak genoeg geleegd worden.

PvdA - PvdA Westland is het niet eens met de zakken aan lantarenpalen. Vanuit heel Westland krijgen wij erg veel klachten over het beleid van de gele afvalzakken. PvdA Westland staat helemaal achter het scheiden van afval en veel van onze leden doen dit al langere tijd. Maar PvdA Westland wil burgers gebruik laten maken van een container of van ondergrondse containers in de wijk.

FvD - Absoluut niet, het lijkt nu wel Napels tussen de kassen met die nutteloze lelijke gele afvalzakken die te pas en te onpas buiten worden gehangen. De gemeente moet de afvalverwerking verzorgen, niet de burger opzadelen met deze taak.

Geen informatie van ontvangen. 

 -