Wat vinden de partijen?

De gemeente moet meer gaan handhaven op overmatig drankgebruik in het Westland.

Eens.

CDA - CDA Westland staat pal voor prettig en veilig kunnen leven en wonen. Abnormaal en roekeloos gedrag als gevolg van te veel drank en/of drugs wordt niet getolereerd en hard bestraft. Ook het gebruik van lachgas wordt niet meer getolereerd. Als jongeren terecht komen bij HALT, moet er ook samen met het Sociaal Kernteam (SKT) gekeken worden of er meerdere problemen spelen.

CU-SGP - Wij vinden dat er meer gehandhaafd moeten worden op overmatig drankgebruik. Het veroorzaakt overlast, kan gevaarlijke situaties opleveren in het verkeer en is slecht voor de gezondheid.

D66 - Alcoholmisbruik zorgt voor ernstige schade onder jongeren. D66 zou graag samen met de Jongerenraad beleid ontwikkelen om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast vinden we dat tijdens dorpsfeesten de gemeente stevig moet handhaven. Ook ouders hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid en moeten erbij betrokken worden.

FvD - FVD wil investeringen om veiligheid en criminaliteit tegen te gaan. Als overmatig drankgebruik voor overlast zorgt dient de politie of gemeentelijke handhaving in staat te zijn hiertegen op te treden.

Oneens.

Westland Verstandig - Overmatig drankgebruik is inderdaad een probleem in Westland en zou op een goede manier moeten worden beteugeld. Preventief goede voorlichting geven en ook goede instructies geven aan degenen die in de horeca werkzaam zijn om overmatig drankgebruik te voorkomen. Uiteraard voorkomt dat niet dat dat wel thuis gebeurt of in onze hokken. Westland Verstandig vindt wel dat een ieder de verantwoording voor zichzelf moet nemen en controles zullen niet bijdragen aan het afnemen van overmatig drankgebruik. Controles en handhaving zullen meer ontwijkgedrag gaan veroorzaken en ook dat is niet goed.

LPF - Bij excessen moet je zeker optreden, maar geen betuttelingen verder vanuit de gemeente. Onze Westlandse horeca doet het goed en kennen hun verantwoordelijkheden.

GemeenteBelang Westland - GBW twijfelt aan de zin van het ‘meer handhaven door de gemeente’ op overmatig drankgebruik. De echte problemen van overmatig drankgebruik (comazuipen) vinden plaats buiten de kroeg of de vereniging; thuis of in het honk. We moeten er daarom voor waken te focussen op meer handhaving door de gemeente, zeker als daarmee niet het echte probleem wordt aangepakt. We willen daarom benadrukken dat het op de eerste plaats iets is dat thuis, tussen jongeren en hun ouders besproken moet worden.

VVD - Alcohol is niet goed voor je, maar De Westlandse VVD is geen voorstander van dingen op voorhand verbieden. Er moet wel worden gehandhaafd als dat nodig is. Liever zetten wij in op preventie. Jongeren moet zich bewust zijn van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en zelf een verstandige keuze maken in de hoeveelheid die gedronken wordt. 

GroenLinks - Voorkomen is beter dan genezen. Om onze jeugd gezond te houden zetten we in op preventie op het gebied van alcoholmisbruik en gebruik van drugs en sigaretten. We stimuleren het voorkomen van overgewicht en initiatieven om psychische problemen tegen te gaan. Het IJslands preventiemodel zou wat ons betreft het voorbeeld moeten zijn. Om gezonder te leven is de betrokkenheid van ouders belangrijk. Daarnaast moeten de drempels voor jongeren om deel te nemen aan sport, kunst en cultuur omlaag. Dat helpt jongeren een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Er zijn al zes Nederlandse gemeenten die het IJslands preventiemodel gebruiken en meer gemeenten die hier ook mee willen gaan werken. Westland moet zich hierbij aansluiten. Daarnaast steunen we sportverenigingen met een alcoholvrije en gezonde kantine en handhaven van de wetten over genotmiddelen.

PvdA - Overmatig drankgebruik vindt vaak plaats in de privésfeer, in hokken, verenigingen en in de horeca. Op de verenigingen en in de horeca is er al toezicht die wel wat verbeterd kan worden maar de gemeente mag zich niet bemoeien met wat er achter de voordeur van woningen en hokken gebeurt. Hier kan alleen hulp geboden worden bij problemen die het gevolg zijn van overmatig drankgebruik.

Geen informatie van ontvangen. 

 -